Slijterijalexia.nl is gevestigd op Brandersplaats 12 te Rotterdam in Nederland.

Slijterijalexia.nl verstrekt geen alcoholische producten aan personen onder de 18 jaar. Door online te bestellen verklaart de koper aan Slijterijalexia.nl de wettelijke leeftijd van 18 jaar te hebben om alcoholische dranken te kopen en of drinken. Als je op “plaats bestelling” klikt gaat je akkoord met de Algemene verkoopvoorwaarden van Slijterijalexia.nl en geeft je aan 18 jaar of ouder te zijn.

Alle aanbiedingen van Slijterijalexia.nl zijn vrijblijvend. Slijterijalexia.nl behoudt zich te allen tijde het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Wijzigingen op de prijs zijn te allen tijde voorbehouden.

Ben je niet tevreden over een artikel? Dan kun je de niet aangebroken boxen of flessen retourneren aan Slijterijalexia.nl. Je ontvangt de waarde van de geretourneerde artikelen terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor het retourneren in goede staat van de artikelen naar Slijterijalexia.nl. De gemaakte kosten voor het retourneren zijn voor rekening van de klant.

De prijzen van alle producten zijn in euro’s en worden duidelijk op de website weergegeven. De prijzen op de website zijn inclusief BTW. 

De bestelde goederen kunnen tot 22:00 uur worden opgehaald in de winkel Slijterij Alexia te schiedamsedijk 6A Rotterdam. Na 22:00 uur worden de bestellingen bezorgd in een gebied rondom de winkel, postcodegebied 3011 en 3012, tussen Erasmusbrug, Hofplein, Blaak en Eendrachtsplein. De bezorging vindt plaats zolang de Avondwinkel Alexia open is (zie openingstijden hier).   

Slijterijalexia.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Deze omstandigheden zijn onder meer een bedrijfsstoring, een storing in internetverbindingen, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers.

De afnemer dient een klacht kenbaar te maken op bovenstaand adres. Slijterijalexia.nl doet zijn best om zo spoedig mogelijk de klacht op te lossen. Slijterijalexia.nl zal de afnemer hierover schriftelijk (via brief of e-mail) berichten.

Door de afnemer ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de afnemer. Ook mogen deze gegevens gebruikt worden om de afnemer up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van Slijterijalexia.nl. De verwerking van de gegevens van de afnemer zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Slijterijalexia.nl deelt persoonsgegevens niet en neemt maatregelen om te voorkomen dat derden deze gegevens kunnen verkrijgen.

Slijterijalexia.nl besteedt zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van alle gepubliceerde artikelen. Onverhoopt kunnen onjuistheden voorkomen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden, technische storingen, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid strekt zich ook uit tot gelieerde ondernemingen en toeleveranciers.

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website van Slijterijalexia.nl, waaronder programmatuur, zoekmethoden, teksten en beelden berusten bij Slijterijalexia.nl. Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming vooraf door Slijterijalexia.nl, informatie te kopiëren en/of te bewerken.

Afnemers en bezoekers van de Slijterijalexia.nl website dienen alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door de Slijterijalexia.nl geleverde diensten en producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van de Slijterijalexia.nl is het Nederlandse recht van toepassing. Alle correspondentie op basis van deze Leveringsvoorwaarden vindt plaats met via Slijterijalexia.nl, info@Slijterijalexia.nl.

Volg ons op Facebook